POSITIIVISTA PALAUTETTA SEKÄ KALLISARVOISTA TIETOA KEHITYSKOHTEISTA – TEKNISEN KAUPAN ASIAKASKOKEMUSKYSELYN TULOKSET

Asiakastyytyväisyys on jokaiselle yritykselle ehdottoman tärkeä voimavara. Voidaksemme kehittää toimintaamme ja parantaa asiakaskokemustamme, osallistuimme teknisen kaupan liiton asiakaskokemustutkimukseen. Aito yhteistyö asiakkaidemme kanssa on yksi arvoistamme, joka ohjaa toimintaamme päivittäin ja siksi olimme todella vaikuttuneita tutkimuksen positiivisesta tuloksesta. Pitkäaikaiset asiakassuhteemme perustuvat luottamukseen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumiseen. Tutkimustulosten myötä saimme arvokasta tietoa asiakkaidemme odotuksista ja kokemuksista sekä tarjoamistamme palveluista. Tutkimuksen laajuus oli 30 haastateltua asiakasta, joista 10 on yrityksemme avainasiakkaita. Tutkimuksen toteuttaja valitsi haastateltavat sattumanvaraisesti toimittamastamme asiakaslistasta.

Asiakaskokemustutkimus koostui kolmesta osa-alueesta, jotka ovat Asiakassuhteen hoito, Tuotteet ja palvelut sekä Osaaminen. Haastateltavat antoivat arvionsa yrityksen onnistumisen lisäksi aiheen merkityksestä asiakkaan omassa päätöksenteossa. Haastattelu toteutettiin henkilökohtaisena puhelinhaastatteluna. Avoimina kysymyksinä tiedusteltiin yrityksemme roolia toimittajana, vahvuuksiamme sekä kehittämiskohteita että merkittävimpiä haastajiamme.

Saimme kiitettävän arvosanan lisäksi kallisarvoista tietoa kehityskohteistamme asiakassuhteiden hoitamisessa. Asiakassuhteessa tärkeimpänä osa-alueena koettiin olevan luotettavuus ja vastuunkanto. Tutkimuksen perusteella arvostettiin myös vahvaa tietämystämme asiakkaidemme toimialoista. Asiakkaamme näkivät yrityksen asiantuntijuus aivan erityisenä onnistumisen alueena. Asiantuntijuuden kaikki osa-alueet kuten myyjän ammattitaidon, toimitusten nopeuden ja paikkansapitävyyden, teknisen tuen ja reklamaatioiden hoidon koettiin olevan yhtä lailla tärkeitä.

Ydintoimintamme on varmistaa, että myymme oikeita komponentteja oikeaan sovellukseen oikeaan aikaan. Siksi on hienoa todeta, että tuotevalikoimamme koettiin kattavaksi ja tuotteemme korkeatasoisiksi. Olemme tehostaneet prosessejamme, jotta voimme olla asiakkaillemme varastoinnin ketterä kumppani, joka mukautuu asiakkaan tarpeiden ja sesonkien mukaan. Tutkimus vahvisti kehityskohteemme olevan oikea, sillä teknisen tuen ohella myös varastointi ja logistiikkapalvelumme koettiin korkeatasoisiksi.

Kiitämme lämpimästi asiakaskokemustutkimukseen osallistuneita. Teemme jatkuvasti työtä asiakaskokemuksen parantamiseksi, ja tutkimuksen toteuttaminen antaa meille varmuutta siitä, että suunnittelemamme toimenpiteet ovat oikeanlaisia ja palvelevat asiakkaitamme.