Teollisuuden alat

TEOLLISUUDEN ALAT

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus on maamme neljänneksi suurin teollisuuden ala. Elintarviketeollisuuden vienti kasvaa, ja kuluttajien luottamuksen säilyttäminen ja kotimarkkinoiden toimivuus on ensisijaisen tärkeää, sillä alan tuotannosta kuitenkin pääosa myydään kotimarkkinoilla.Tärkeänä osana kotimaista ruokaketjua elintarviketeollisuus myös turvaa maamme huoltovarmuutta.

Kaivannaisteollisuus

Kaivosteollisuus on edelläkävijä automaation ja uuden teknologian hyödyntämisessä. Kaivoslaitteita valmistava teollisuus on Suomessa maailman huippua sekä teknologisesti että tuotantomäärältään.

Koneenrakennusteollisuus

Koneenrakennusteollisuudessa uusi laite suunnitellaan lähtien sen käyttötarkoituksesta ja käytön vaatimuksista. Valmistajat kehittävät määrätietoisesti toimintatapoja ja prosesseja.

Prosessiteollisuus

Prosessiteollisuuden tuotteet tuovat merkittävän lisäarvon muiden teollisuusalojen tuotteisiin ja tuotantoprosesseihin. Prosessiteollisuus on viime vuosikymmeninä automatisoitunut ja digitalisoitunut vahvasti teollisen internetin sekä mittaus- ja anturitekniikan kehittymisen myötä.

Siirto ja kuljetus

Suomalaisautoilijat käyttävät työssään yhä varustellumpia työkaluja. Uutta kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää suunniteltaessa otetaan huomioon laajasti loppukäyttäjien erilaisia teknisiä vaatimuksia ja toiveita.

Teollisuuden kunnossapito

Kunnossapidon tehtävä on varmistaa että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärä ja lopputuotteen laatu pysyvät suunnitellulla tasolla. Kunnossapidon palvelut tullaan nykyistä enemmän hankkimaan oman alansa osaamiseen erikoistuneilta palveluyrityksiltä.

JÄLLEENMYYJÄT

Tarjoamme jälleenmyyjille laajan valikoiman vahvojen kansainvälisten brändien tuotteita. Kehitämme innovatiivisia ratkaisuja auttaaksemme jälleenmyyjiämme parantamaan heidän asiakaspalvelunsa ja tuotevalikoimansa tasoa sekä toimintojensa suorituskykyä. Meiltä saat tuotteiden ohella kattavan tuen markkinointiin ja koulutukseen.