S&N Oy – Yritys

PALVELEVA BRÄNDITALO PALVELUKSESSASI

S&N Osakeyhtiö on vuonna 1913 perustettu teknisen kaupan asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen luotettavaa palvelua, asiantuntevaa konsultointiapua ja täsmällistä logistiikkaa. Edustamme kymmeniä kansainvälisiä teollisuuden tuotemerkkejä ja komponentteja. S&N Osakeyhtiöön kuuluva S&N Cardan on Suomen johtava nivelakselien valmistusta, huoltoa ja korjausta tarjoava yksikkö. Toimintamme laadun takaa ISO 9001:2015 laatujärjestelmä.

 

S&N MISSIO JA ARVOT

MISSIOMME: Kokoamme asiantuntemuksella ja ketteryydellä aina parhaat ratkaisut asiakkaidemme menestyksen varmistamiseksi.
kitetyttää sen mitä haluamme olla ja mitä haluamme saavuttaa. Alla näet jokapäiväistä toimintaamme ohjaavat ARVOT.

TUNNUSTETTU ASIANTUNTEMUS

Tunnustettu asiantuntemuksemme perustuu pitkäaikaiseen, aktiiviseen toimittaja- ja asiakasyhteistyöhön. Olemme sovellusasiantuntija. Ratkaisemme asiakkaidemme ongelmia tuottaen taloudellista ja toiminnallista hyötyä. Varmistamme, että myymme oikeita komponentteja oikeaan sovellukseen oikeaan aikaan. Kehitämme asiakkaan lopputuotetta paremmaksi tuntemalla toimittajien innovatiiviset ratkaisut.

LUOVA KETTERYYS

Itsenäisenä, innovatiivisena toimijana reagoimme nopeasti ja ripeä toimintamallimme mahdollistaa asiakaslähtöisesti joustavat ratkaisut. Tunnemme oman maamme bisneksen. Meillä on oikeat tuotteet varastossa ja tarkoituksenmukaiset palvelut asiakkaan hyväksi.

AITO YHTEISTYÖ

Olemme kiinnostuneet asiakkaastamme. Pitkäaikaiset asiakas- ja toimittajasuhteemme perustuvat vahvaan luottamukseen.  Yhteinen tavoitteemme on molemminpuolinen menestyminen. Avoin ja kannustava yhteistyö varmistaa sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin. Arvostamme hyviä henkilökohtaisia asiakassuhteita ja verkostoitumista.

VASTUULLISUUS JA REHELLISYYS

Suomalaisena yrityksenä toimimme yhteiskuntavastuullisesti ja olemme sitoutuneita edistämään valinnoillamme kestävää kehitystä. Vastaamme siitä mitä lupaamme.

 

S&N VASTUULLISUUSRAPORTTI

S&N Osakeyhtiön Vastuullisuusraportti 2023 on nyt julkaistu. Alla näet raporttimme kantavat teemat ja koko raportin voit ladata tästä linkistä SNOY_Vastuullisuusraportti_02012023

ARVOSTETUT ASIAKKAAT

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille laadukkaat tuotteet ja palvelut Suomen parhaalla asiakaspalvelulla. Asiakastyytyväisyyden parantaminen ja positiivisen asiakaskokemuksen luominen ovat keskeinen osa toimintaamme. Noudatamme vallitsevaa lainsäädäntöä ja viranomaisasetuksia ja toimintaamme ohjaa laatustandardi ISO 9001 2015. Toimittajavalinnan teemme systemaattisesti yhtenäistä kriteeristöä käyttäen. S&N noudattaa Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa ja yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä periaatteita.

VASTUULLINEN TOIMITUSKETJU

S&N Osakeyhtiö edellyttää, että sen toimittajat toimivat vastuullisesti. Toimittajilta edellytetään mm. ympäristövastuuta, kansainvälisten säädösten mukaisia työoloja, lapsi- ja pakkotyövoiman kieltoa, syrjinnän vastaisuutta ja työturvallisuutta. Toimittajavalinnassa huomioidaan S&N Osakeyhtiön vastuullisuusvaatimukset. Toimittajavalinnassa pyritään suosimaan toimittajia, joilla on ISO9001, ISO14001 ja ISO17033 -sertifikaatit.

HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ

S&N Oy:n tavoitteena on olla sosiaalista vastuuta kantava organisaatio ja arvostettu työnantaja. Hyvinvoiva henkilöstö luo perustan yrityksen kehitykselle ja menestykselle nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on tarjota työntekijöillemme mielekäs työympäristö ja kilpailukykyiset edut. Seuraamme henkilöstömme työtyytyväisyyttä vuosittain tehtävällä, kattavalla Siqni -tutkimuksella.

VAKAA TALOUS

S&N Oy pyrkii toimillaan varmistamaan toimintansa jatkuvuutta, ennustettavuutta ja toiminnan kannattavaa kehittymistä. Sitoudumme toimimaan tekemiemme sopimusten mukaisesti ja kartoitamme mahdollisia riskejä suunnitelmallisesti.

YHTEINEN YHTEISKUNTAMME

Haluamme vahvistaa yhteiskuntaa harjoittamalla kannattavaa, pitkäjänteistä ja vastuullista yritystoimintaa. Keskustelemme avoimesti kaikkien tahojen kanssa, joita toimintamme koskettaa. Vastaamme kaikkiin kyselyihin ja viestimme sidosryhmiemme kanssa asiallisesti ja dynaamisesti.

PAREMPIA YMPÄRISTÖTEKOJA

Paremmat ympäristöteot ovat tärkeä osa S&N Oy:n päivittäisiä tekoja ja valintoja. Ne liittyvät vahvasti yhteen perusarvoistamme: vastuullisuuteen ja rehellisyyteen. Päivittäisillä teoilla ja valinnoilla voimme vaikuttaa koko maapallon ja tulevien sukupolvien hyvinvointiin.

EPTDA:n perustajajäsen

S&N Osakeyhtiö on vuonna 1998 perustetun EPTDA:n (European Power Transmission Distributors Association) perustajajäsen. EPTDA on Euroopan ja EMEA-maiden johtava teollisen alan järjestö, joka edustaa yli 250 yritystä 31 maassa. EPTDA-tuotemerkki edustaa yrityksen tuotteiden ja palveluiden erinomaista laatua ja toiminnan korkeita standardeja.

Lue lisää: http://www.eptda.org

 

INNOVAATIOITA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

TIMKEN laakereiden kunnostus vaatii minimaalisesti energiaa ja vähentää oleellisesti raaka-aineiden kulutusta verrattuna uusien laakereiden valmistamiseen. Se on myös huomattavasti nopeampaa ja kustannukseltaan 20 – 60% edullisempaa.
LUE LISÄÄ >>

GGB TriboShield® tribologiset pinnoitteet ovat erityisesti kehitetty itsevoiteleviksi, jolloin rasvaa eikä öljyä tarvita. GGB TriboShield®  korvaa myös kovakromauksen.
LUE LISÄÄ >>

Ympäristöystävällinen ROCOL BIOGEN® on tuoteperhe teräsköysien, ketjujen ja laitteiden tai mekanismien voitelemiseen vaativissa meriolosuhteissa. Tuotteet eivät valu ja antavat pitkäkestoisen suojan suolavettä vastaan.
LUE LISÄÄ >>

S&N Cardan tarjoaa raskaankaluston kardaanikorjauksen, huolto- ja tasapainotuspalvelut. Kardaanin korjaus on noin 50% edullisempaa ja säästää merkittävästi luonnonvaroja.
LUE LISÄÄ >>

ContiTechin CTP innovatiivisilla lämmönerityselementeillä ja -levyillä lämmöneristys on nopeaa ja energia-tehokasta vähentäen lämpöhäviötä jopa 80%.
LUE LISÄÄ >>