S&N Trading

S&N TRADING

LUOTETTAVAA KUMPPANUUTTA JA EDUNVALVONTAA KIINAN MARKKINOILLA

ERITYISKOKEMUS LAIVA-, KONE- SEKÄ PROSESSITEOLLISUUDESTA

S&N Trading on toiminut Kiinassa vuodesta 2012. S&N Trading tarjoaa suomalaisille yrityksille apua niin teknisten tuotteiden hankkimiseen Kiinasta kuin Kiinan markkinoille etabloitumiseen. Toimimme yhdistävänä linkkinä Suomen ja Kiinan mekaanisen teollisuuden välillä. S&N Tradingillä on vankka näkemys Kiinan teollisuuden markkinapotentiaalista ja tarpeista yli 20 vuoden ajalta.

LAAJA OSAAMINEN MARKKINOILLE TULOSTA SEKÄ MYYNTIKANAVA-, KUMPPANUUS- JA ALLIANSSIKEHITTÄMISESSÄ

Näkemykseemme Kiinan teollisuusmarkkinan potentiaalista ja tarpeista antaa meille valmiuden auttaa suomalaisia yrityksiä kaupankäynnissä Kiinan voimakkaasti kasvavassa mekaanisessa teollisuudessa. Räätälöimme palvelumme yksilöllisesti vastaamaan yrityksen tarpeita. Palvelumme koostuvat mm.

  • tuonti ja vienti konsultointi
  • tuotteiden ja komponenttien hankintapalvelut
  • logistiikkaseuranta
  • markkinatutkimukset
  • hintatietous ”Benchmarking”
  • laadunvalvonta
  • asiakaspalvelu
  • tulkkauspalvelu

PERUSTEELLINEN OSAAMINEN ARVOKETJU- JA BUSINESSMAHDOLLISUUKSIEN ANALYSOINNISSA

Luotettavana kumppanina tarjoamme näkemyksen markkinoiden kehittymisestä, tietoa kilpailijoista ja avaintoimijoista Kiinan markkinoilla. Konsultoinnin etuna asiakkaalle on minimoida riskejä ja auttaa turvaamaan mahdolliset investoinnit sekä sijoitukset uudella markkina-alueella. Keräämämme asiakaspalaute tarjouksista sekä toteutuneista kaupoista auttaa toimintanne kehittämisessä.

Konsultoimme tapaamisten, workshoppien ja messuosallistumisten järjestelyissä sekä niiltä saatujen liidien generoimisessa. Tarvittaessa autamme myös markkinamateriaalien mukauttamisessa ja kohdentamisessa Kiinan markkinoilla oikealle kohderyhmälle. Tarjoamamme markkinatutkimukset auttavat luomaan strategian jolla erottua kilpailijoista ja luoda kilpailuetua sekä lisäarvoa asiakkaalle Kiinan markkinoilla. Ehdotamme markkinatutkimuksen pohjalta myös kustannustehokkaita sekä paikallisesti hyväksyttyjä tapoja toimia.

SUPPLY CHAIN -KEHITTÄMISEN OSAAMISTA

Tuonti: Hankintapalveluissa S&N Trading auttaa suomalaisia yrityksiä solmimaan suhteita pontentiaalisten tuottajien kanssa, tapaamaan heitä ja valitsemaan parhaimman kumppanin. Tarjoamme kumppaninanne toimitusketjun strategisen suunnittelun konsultoinnin, koetilausten seurannan, toiminnan koordinoinnin kiinalaisen tuottajan ja yrityksenne välillä sekä laaduntarkistuksen ennen massatuotantoa sekä -toimitusta. Yritys voi myös käyttää S&N Osakeyhtiötä toimittajana kiinalaisen tuottajan kanssa toimittaessa.

*Vienti: *Meillä on erityiskokemus laiva-, kone- sekä prosessiteollisuudesta. Autamme Suomen alan yrityksiä kohtaamaan ja täyttämään Kiinan teollisuuden tarpeet yritysten luodessaan strategiaa Kiinan markkinoille siirtymiseen tekemällä yhteistyötä paikallisten suunnittelijoiden, telakoiden ja alihankkijoiden kanssa. Löydämme oikeita yhteistyötahoja sekä järjestämme tapaamisia oikeiden henkilöiden kanssa.  Toimimme yrityksille paikallisena oppaana, assistenttina, konsulttina sekä tulkkina.

Ammattitaitoisella henkilöstöllämme on pitkäaikainen kokemus suomalaisyritysten auttamisesta Kiinan markkinoilla.