Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen S&N Osakeyhtiön verkkokaupan palveluita.

S&N Osakeyhtiön rekisteri- ja tietosuojaseloste on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen. Laadittu 14.04.2020.

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
S&N OSAKEYHTIÖ (0196463-7), Tulppatie 10-12, 00880 Helsinki
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
snoy @ snoy.fi

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– Henkilön suostumus
– Luotollisen tilin perustamisen vaatimukset
– Asiakassuhteen ylläpito

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot:

 • Tunnistamistiedot
 • yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-numer
 • yrityksen vastuuhenkilöto
 • yrityksen yhteyshenkilöiden tiedot
 • yrityksen taustatiedot
 • mahdollista asiakas- tai asiointihistoriaa koskevat tiedot, kuten yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut
 • suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:

 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Tuotearvostelut
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Snoy verkkokaupasta Internetin kautta.

Tietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Snoy verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja S&N Osakeyhtiön Verkkokaupan väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. S&N Osakeyhtiön analytiikkapalvelun yhteydessä kerätyt tiedot voidaan tallentaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi silloin, jos analytiikkapalvelun tarjoaja sijaitsee EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Mkäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti asiakaspalveluumme. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää S&N Osakeyhtiön poistamaan omat tietonsa verkkokaupasta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.