HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset

 
S&N:llä ymmärretään, että yrityksen ja asiakkaidemme menestymisen kannalta työntekijöidemme motivaatio ja hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää! Sen vuoksi suoritimme yhteistyössä Siqnin kanssa henkilöstökyselyn, jonka tavoitteena oli työntekijäymmärryksen tilan selvittäminen.

Liekki-indeksi S&N:llä oli 81 %, mikä on loistava saavutus! Liekki-indeksi kertoo kuinka ”liekeissä” me olemme, eli mikä on työntekijöidemme valitsemien merkityksellisten asioiden toteuman keskiarvo. Tulosten perusteella voimme päätellä, että Snoylaiset ovat tyytyväisiä ja voivat hyvin! Kyselyn perusteella henkilöstömme arvostaa erityisesti sitä, että saa työskennellä mielekkäiden työtehtävien parissa. Vahvasti nousi esille myös se, että meillä saa ja voi olla oma itsensä.

Olemme iloisia siitä, että toimet työhyvinvointia edistävän ilmapiirin luomiseksi ovat tuottaneet tulosta. Olemme halunneet vaalia vahvaa yhteishenkeämme kiinnittämällä huomiota avoimeen tiedonkulkuun työyhteisössämme. Matalan organisaatiomme ansiosta esihenkilön kanssa voi keskustella ja sopia asioista helposti. Työssä hyvinvointiin vaikuttavat vahvasti hyvät vaikutusmahdollisuudet omiin työtehtäviin ja työympäristöön. Meillä saa olla mukana monessa ja siksi haluamme myös palkita koko henkilöstömme yhteisen työmme saavutuksista. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus pitävät työn ja vapaa-ajan tasapainossa, mikä on työssä jaksamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää!

Yllä nostoja työntekijöidemme Siqni -kyselystä. Työtyytyväisyys ja sen jatkuva kehittäminen ja parantaminen on meille jatkossakin tärkeää, ja aiomme toteuttaa Siqni -kyselyn myös ensi vuonna!