KIITÄMME ASIAKKAITAMME LUOTTAMUKSESTA

KIITÄMME ASIAKKAITAMME LUOTTAMUKSESTA

 
Lähes 30 % asiakkaistamme arvioi asiakastyytyväisyyskyselyssä S&N Osakeyhtiön liiketoimintansa Kumppaniksi, mikä kuvaa yhteistyön sitoutuneinta muotoa. Myös asemamme Avaintoimittajana on vahva. Olemme parantaneet asiakaskokemusindeksiämme selkeästi vuodesta 2021 ja indeksimme on nyt 4.14 asteikolla 1-5. Asiakaskokemusindeksi muodostuu yhteistyömme viidestä asiakkaillemme tärkeimmästä tekijästä ja niistä annetuista arvosanoista.

Melba Digitalin kanssa toteutetussa asiakastyytyväisyyden mittauksessa käytettiin kahta menetelmää - asiakastyytyväisyyttä ja suosittelua (NPS). Asiakastyytyväisyydessä asiakas arvioi tyytyväisyyttään, mutta myös mitatun asian tärkeyttä omalta kantiltaan. Asiakasuskollisuutta peilaava NPS eli suositteluindeksimme on 40. NPS-arvosana perustuu yrityksestä ajan saatossa muodostuneeseen mielikuvaan, joten voimme olla todella ylpeitä siitä, että lähes puolet kyselyyn vastanneista on valmiita suosittelemaan meitä ystävälleen tai työtoverilleen. Asiakastyytyväisyyskyselyn puhelinhaastattelujen lisäksi otantaa täydennettiin laajalla webkyselyllä.
 

YRITYSKUVAMME NOJAA VAHVAAN ASIANTUNTEMUKSEEN

• Yrityskuvamme tärkeimmäksi tekijäksi asiakkaamme arvioivat henkilökuntamme asiantuntemuksen, jossa myös onnistuimme parhaiten.
• Asiantuntemustamme tukivat luotettavuutemme, kykymme kantaa vastuuta sekä asiakaskeskeisyytemme.

LUOTETTAVUUS LUO POHJAN OSAAMISELLEMME

• Asiakkaamme nimesivät myyjän onnistumisen osaamisemme tärkeimmäksi osa-alueeksi.
• Myyjän onnistumista tukivat teknisen asiakaspalvelumme toimialatuntemus ja tavoitettavuus sekä toimitustemme paikkansapitävyys.
• Kilpailijoihimme verrattuna toimitustemme nopeus sekä reklamaatioiden hoito saivat aivan erityisesti kiitosta.

OIKEAT TOIMITTAJAT TAKAAVAT TUOTTEIDEN KORKEAN LAADUN

• Asiakkaamme arvioivat tuotteemme erittäin korkealaatuisiksi sekä tuotevalikoimamme kattavaksi.
• Myös palveluvalikoimamme sekä tekninen tukemme huomioitiin positiivisesti koko asiakaskuntamme keskuudessa.

 
Arvostamme suuresti asiakkaidemme rakentavaa palautetta ja lupaamme kiinnittää ensi vuonna erityistä huomiota kykyymme uudistua sekä tiedottaa poikkeamista että parantaa tuotetietojemme löydettävyyttä.

Kiitämme lämpimästi kaikkia asiakastyytyväisyyskyselyymme osallistujia!