Mäkelä-Plast Oy – yrityskauppa vahvistaa S&N Osakeyhtiön ekologisten ratkaisujen liiketoimintaa

Mäkelä-Plast Oy:n perustajapariskunta Ilpo ja Anne Mäkelä sekä Mäkelä-Plastin toimitusjohtaja Sami Mäkelä yhdessä S&N toimitusjohtaja Hannele Julinin kanssa. 

 
Vesihuolto on yhteiskunnan elintärkeä perustoiminto, jonka tehtävänä on turvata puhtaan veden saatavuus. Mäkelä-Plast Oy on v. 2004 perustettu muovi- ja kunnallisteknisiä vesihuoltotuotteita valmistava ja markkinoiva perheyritys Kuopiossa. Mäkelä-Plastin liikevaihto on 1,3 M€ ja yritys työllistää 7 henkilöä. S&N Osakeyhtiö on 11.7. allekirjoitetulla sopimuksella ostanut 70% Mäkelä-Plastin osakkeista. Yhtiö toimii jatkossa itsenäisenä S&N:n tytäryhtiönä, jonka toimitusjohtajana toimii Sami Mäkelä 30% osakekannalla. Sami Mäkelä näkee yrityskaupan myötä syntyneen tiiviin yhteistyön mahdollistavan yrityksen palveluiden ja tuotteiden monipuolisemman kehittämisen. ”On hienoa saada S&N Osakeyhtiön vahva organisaatio ja hallinto perheyhtiömme tueksi.”

Yrityskaupan ansiosta S&N Osakeyhtiö laajentaa uudelle vedenhallinnan liiketoiminta-alueelle. VTT:n tutkimuksen mukaan Suomessa vuodoissa hukataan noin 18 % vedestä. Vuoden 2021 vesihuoltouudistuksen tavoitteena on varmistaa kaikille turvallinen ja laadukas vesihuolto sekä edistää vesihuollon energia- ja resurssitehokkuutta. Mäkelä-Plast on vedenhallinnan Iot-mittaus- ja etävalvonnan edelläkävijä Suomessa. Mäkelä-Plast myy kehittää ja valmistaa omia kunnallistekniikan tuotteita mm. pumppaamot, laitekaivot, palopostit, vesisäiliöt, reaaliaikaiset verkkopohjaiset mittaus- ja valvontajärjestelmät. Yhtiö tarjoaa myös huolto-ja asennuspalveluita. Uutena kasvavana palveluliiketoimintana on verkostojen mittaus- ja valvontajärjestelmän rinnalle kehitetty reaaliaikainen desinfiointijärjestelmä vesijohtoverkostojen häiriötilanteisiin varautumiseen ja verkoston puhdistamiseen. Yhdessä asiakkaiden kanssa suunnitellut ja kehitetyt tuotteet tarjoavat ratkaisuja vesihuollon haasteissa. Huollettavuus, toimivuus ja käyttö on suunniteltu helpottamaan verkostojen ylläpitoa sekä niiden seurantaa.

S&N Osakeyhtiön osaaminen, tuotevalikoima ja resurssit tukevat Mäkelä-Plastin kehitystoimintaa ja palvelujen skaalautumista. S&N Oy:n toimitusjohtaja Hannele Julin summaa yrityskaupan taustoja seuraavasti: ”Ensisijaisesti olemme etsineet yhtiötä, joissa on kehittämispotentiaalia, jotka toimivat tulevaisuuden aloilla ja joilla on samanlaiset arvot kuin S&N:llä. Mäkelä-Plast vastasi hyvin odotuksiamme; arvot ovat hyvin samanlaiset, puhdas vesi on ehdottomasti tulevaisuuden tärkeämpiä asioita ja yrityksellä on pätevä henkilöstö ja erinomainen kehittämispotentiaali.”. Mäkelä-Plast tarjoaa kokonaisratkaisuja, räätälöityjä tuoteratkaisuja nopealla aikataululla sekä veden käsittelyn erikoisosaamista vaativia palveluita. S&N Osakeyhtiön ja Mäkelä-Plastin yhteisenä tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoimintaa omavalmistuksen ohella merkittäväksi liiketoiminnaksi, sillä vesihuoltouudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että uusin teknologia ja kiertotalouden ratkaisut otetaan entistä paremmin käyttöön.

 
Tutustu Mäkelä-Plast Oy