MARKUS PAKARINEN ASTUI S&N CARDANIN LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKÖN SAAPPAISIIN

 
Viime syksynä S&N Cardanin uudeksi liiketoimintapäälliköksi nimitettiin Markus Pakarinen. Markus on jo useimmille asiakkaillemme vanha tuttu, sillä hän on työskennellyt S&N:llä lähes 10 vuotta toimien aiemmin tuotepäällikkönä. Diplomi-insinööriksi opiskellessaan Markus tutustui konetekniikkaan, joka osoittautui kiinnostavaksi osa-alueeksi ja ohjasi myöhemmin uravalintaa nivelakselien tuotannon pariin.

Tuotepäällikkönä Markus on seurannut kuinka asiakkaat ovat kasvattaneet liiketoimintaansa mahdollistaen myös S&N Cardanin liiketoiminnan tuplaantumisen ja kasvun S&N Osakeyhtiön tärkeimmäksi liiketoiminta-alueeksi. Kun Markus muutama vuosi sitten päätti tavoitella myöhemmin vapautuvaa liiketoimintapäällikön paikkaa, hän aloitti ammattitaitonsa syventämisen suorittamalla Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ja osallistui aktiivisesti liiketoiminnan kehittämiseen. S&N Cardanin liiketoiminnassa Markusta kiehtoo se, että nivelakselien valmistus on hyvin spesifi tuotealue eikä Suomessa ole juuri muita valmistajia. Kilpailuetuina ulkomaiseen valmistukseen nähden Markus listaa joustavat ja nopeat toimitusajat, oman suunnittelun sekä mahdollisuuden asiakkaan sovelluksen mukaiseen asiakasräätälöintiin. Meillä on mahdollisuus toteuttaa erikoisempiakin juttuja, hän toteaa.

S&N:llä Markusta on aina motivoinut työnkuvan monipuolisuus, hyvä työilmapiiri ja tietysti mukavat työkaverit. Nyt reilu puoli vuotta uudessa toimenkuvassa toimineena Markus naurahtaa, että ensin hän kuvitteli, ettei työ ole kovin erilaista. Huomasin kuitenkin nopeasti, kuinka paljon oli asioita, joiden kanssa en ollut ollut missään tekemisissä tai joista ei ole ennen tarvinnut ottaa vastuuta itse, hän pohtii. Ajankohta nimitykselle ei ollut helppo, sillä tulevaisuutta väritti vahvasti koronan jälkeinen epävarmuus, Ukrainan sodan laukaisema poikkeustila ja yleinen inflaatio. Markus arvelee, että uudessa positiossa onnistumiseen on vaikuttanut hänen rauhallinen luonteensa ja periksiantamattomuutensa mikä on ollut avuksi uusia asioita selvittäessä.

Toimitusaikojen pidentymisestä ja hinnankorotuspaineista huolimatta Markus on kehittänyt liiketoimintaa sinnikkäästi laajentaen toimintaa myös kansainvälisille markkinoille. Hän toteaa, että koko S&N Cardanin porukka voi olla ylpeä siitä, että haastavasta markkinatilanteesta huolimatta asetetut tavoitteet on saavutettu. Markus arvioi, että uusi toimenkuva motivoi häntä entisestään, sillä vastuu antaa mahdollisuuksia kehittää asiakkuuksia aivan eri tasolla. Avainasiakkaiden kanssa työskentely avaa myös uusia mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa. Toisaalta esihenkilön ominaisuudessa hänellä on nyt mahdollisuus kehittää myös yrityksen sisäistä yhteistyötä ja tuotantoa. Tuoreena S&N:n johtoryhmän jäsenenä Markuksesta johtoryhmätyöskentelyssä parasta on kehittäminen yhdessä yrityksen eri päättäjien kanssa. Liiketoimintapäällikkönä Markus näkee tuovansa työyhteisöön sparrausapua, laajempaa näkökulmaa sekä harkitsevaa ja analyyttistä otetta.