MIELIPITEELLÄSI ON MEILLE VÄLIÄ – SUURET KIITOKSET ASIAKASKOKEMUSKYSELYYN VASTANNEILLE

S&N Osakeyhtiön asiakaspalvelussa puhelimeen vastaa Janne Hämäläinen. Janne vastaa asiakkaidemme kysymyksiin usean vuoden asiantuntemuksella tai ohjaa oikealle henkilölle. Pääkonttorilla ja maakunnissa on aina tavoitettavissa liiketoimintapäälliköidemme ja edustajiemme vankka asiantuntemus, niin eri tuoteryhmien kuin asiakkaidemme eri sovellusten osalta. Ollaan yhteydessä!

 

MIELIPITEELLÄSI ON MEILLE VÄLIÄ – SUURET KIITOKSET ASIAKASKOKEMUSKYSELYYN VASTANNEILLE

 

Aito yhteistyö asiakkaidemme kanssa on yksi arvoistamme, joka ohjaa toimintaamme päivittäin. Pitkäaikaiset asiakassuhteemme perustuvat luottamukseen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumiseen. Ymmärtääksemme miten asiakkaamme oikeasti kokevat yhteistyön kanssamme, toteutimme laajan asiakaskokemuskyselyn Trustmaryn kanssa joulukuussa 2019. Tulemme vuosittain toteutettavan laajan kyselyn lisäksi tulemme seuraamaan asiakkaidemme näkemyksiä jatkuvasti.

Poikittaistutkimuksena toteutetun asiakaskokemuskyselyn haastatteluotos poimittiin asiakasrekisteristämme satunnaisotannalla. Näin saimme mahdollisimman realistisen ja kattavan kuvan yrityksemme tarjoamasta asiakaskokemuksesta. Vapaamuotoisessa puhelinhaastattelussa    asiakkailla oli mahdollisuus tuoda esiin tärkeiksi kokemiaan asioita, niin onnistumisia kuin kehittämiskohteita. Tämän arvokkaan palautteen avulla meillä on nyt mahdollisuus kehittää toimintaamme ja tarjota asiakkaillemme entistä parempaa palvelua.

S&N Osakeyhtiön edustajien asiantuntijuus sai kyselyssä paljon positiivista palautetta. Vahvaa asiantuntijuutta tukevat myös pitkät asiakassuhteet. Asiakkaamme kokivat, että asiakaspalvelumme puhelimitse ja sähköpostitse on ystävällistä, luotettavaa ja tehokasta. Yhteistyö kanssamme on joustavaa ja tuotetietoutemme vankkaa, autamme asiakastamme heidän haasteissaan ketterästi. Saavutettavuutemme ja tuotetietojen löytyminen oli koettu asiakkaidemme keskuudessa myös kehityskohtana, mutta luotamme tuotetietojen löydettävyyden kohentuneen jo nyt uusien tuotesivujemme julkaisun myötä.

Hyvät päämiessuhteet sekä toimittamiemme tuotteiden korkea laatu ansaitsivat kiitosta. Asiakkaat näkivät erittäin positiivisena sen, että olemme joustavia ja otamme huomioon asiakkaidemme toiveet ja tarpeet kehittäessämme sekä varasto- että kokonaisvalikoimaamme. Tilauskanavina sähköposti ja asiakkaan oma järjestelmä koettiin toimivina. Negatiivisena asiana esille nousi verkkokaupan puuttuminen. Toimintamme kehittäminen ja tehostaminen on käynnistynyt jo viime vuonna uuden ERP:n ja sen myötä nyt käyttöön otettavan CRM:n myötä. Aloitimme verkkonäkyvyyden kehittämisen julkaisemalla uudet verkkosivut. Tänä vuonna keskitymme tarjoamaan mahdollisuuden myös luotettavaan digitaaliseen tilauskanavaan.

S&N Osakeyhtiön vahvuutena koettiin hyvät henkilösuhteet meidän ja asiakkaidemme yhteyshenkilöiden välillä. Silti viestinnässä nähtiin myös kehittämisen varaa ja esimerkiksi uusista tuotteista ja tuotteiden uusista ominaisuuksista sekä yhteistyön kehittämis- mahdollisuuksista toivottiin aktiivisempaa ja laajempaa viestintää. Haastavissa tilanteissa neuvotteluhalukkuuttamme kehuttiin mutta pyrimme viestimään jatkossa entistä paremmin myös mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Yhteenvetona lupaamme vahvistaa saavutettavuuttamme digitaalisissa kanavissa, mutta lupaamme myös jatkaa henkilökohtaista palveluamme vahvalla asiantuntemuksella ja pitää yhteyttä entistä aktiivisemmin.

Suuret kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille avustanne, ajastanne ja arvokkaasta palautteestanne.