S&N Oy verkkokaupan yleiset sopimusehdot

S&N Oy verkkokaupan yleiset sopimusehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan S&N Osakeyhtiön (0196463-7) ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. S&N Osakeyhtiöllä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Verkkokauppatilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa S&N Osakeyhtiön kotisivuilta.

S&N Osakeyhtiö ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on S&N Osakeyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. S&N Osakeyhtiö on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan, elleivät S&N Osakeyhtiö (”yritys”) ja asiakas ole kirjallisesti toisin sopineet.

Asiakas ja tietosuoja

Asiakkaiden tiedot on tallennettu S&N Osakeyhtiö:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen.

Hinnat

Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnat määräytyvät tilauksen tekohetkellä voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Hintoihin ei sisälly pakkaus- kuljetus-, vakuutus- tai muita lisäkuluja. Jollei toisin sovita, ne veloitetaan asiakkaalta.

Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien ja valmistajien antamien tietojen perusteella. S&N Osakeyhtiön verkkokauppa tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

Arvonlisävero veloitetaan asiakkaalta erikseen.

Maksuehdot

Lasku tulee maksaa 14 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, laskulle kertyy viitekorko +8% suuruista vuosikorkoa määräpäivästä maksupäivään.

Jos maksua ei ole suoritettu, veloitamme asiakkaalta maksuhuomautusten lähettämisestä aiheutuvat kulut.

Toimitus ja pakkaaminen

S&N Osakeyhtiö tarjoaa kattavan kuljetusvalikoiman. Lisätietoa toimitusmuodoista ja niiden palvelusisällöstä voit lukea verkkosivuiltamme. S&N Osakeyhtiö verkkokaupan ostoskori huomioi kuljetustarjoukset automaattisesti. Yksittäisen tilauksen tuotteet voidaan toimittaa useammassa lähetyksessä. Jälkitoimituksen postikulut veloitetaan normaalisti voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Yritys pakkaa ja toimittaa tuotteet asiakkaalle sovitun kuljetusehdon mukaisesti. Mikäli on sovittu, että yritys huolehtii kuljetuksesta, veloitetaan asiakkaalta voimassa olevan hinnastonsa mukaiset kuljetus- ja pakkauskustannukset. Tilausvahvistuksessa määritetään toimituspaikka.

Jos asiakas ei ole antanut tarkempia ohjeita kuljetusta koskien, lähetämme tuotteet parhaaksi katsomallamme tavalla.

Yrityksellä ei ole velvollisuutta vakuuttaa tuotteita kuljetuksessa mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden varalta.

Takuu

Tuotteille on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu.

Reklamaatiot ja virhevastuu

Asiakkaan vastuulla on tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan vastaan toimituksen.

Asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 8 pv kuluessa toimituspäivästä reklamoida havaitsemastaan virheestä tai puutteesta yritykselle. Asiakkaan tulee toimittaa yritykselle yksityiskohtainen kuvaus virheestä tai puutteesta. Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen muuten kuin tämän kohdan mukaisesti tehdyn reklamaation perusteella.

Mikäli tuote todetaan virheelliseksi, yrityksellä on harkintansa mukaan oikeus korjata virhe tai toimittaa uusi tavara tai ottaa vastaan palautettu puutteellinen tuote ja palauttaa asiakkaalle asiakkaan maksama ostohinta. S&N Osakeyhtiö pidättää oikeuden ohjata asiakkaat asioimaan suoraan valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa.

Välillinen vahinko

S&N Osakeyhtiö ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Asiakkaalla ei ole oikeutta viivästyksen eikä toimituksen virheellisyyden perusteella vahingonkorvaukseen välillisistä vahingoista kuten saamatta jääneestä voitosta, tuotantotappioista tai muusta seurannaisvahingosta, pois lukien tuotevastuu, eikä yritys ole milloinkaan velvollinen maksamaan tällaisia vahingonkorvauksia.

Tuotevastuun osalta yritys on vastuussa ainoastaan pakottavan tuotevastuulainsäädännön mukaisista vioista tai turvallisuuspuutteista. Yritys ei vastaa sellaisista vioista tai turvallisuuspuutteista, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tai kolmannen tahon toiminnasta tai väärinkäytöstä, palveluista, asennuksista, ohjeista, muutoksista tai muista vastaavista syistä.

Omistusoikeuden pidätys

Yritys pidättää omistusoikeuden toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kaikki liikesuhteesta johtuvat vaatimukset on täytetty.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen ja siihen mahdollisesti liittyviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.
Yrityksen ja asiakkaan väliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaiseman ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli ratkaisua ei löydetä neuvottelemalla kohtuullisessa ajassa, erimielisyydet ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa Helsingin käräjäoikeus ensimmäisenä asteena.