Maksimaalinen suorituskyky Munters pisaranerotusratkaisuilla

Teollisissa prosesseissa muodostuu usein pisaroita sisältäviä kaasuvirtoja. Pisarat voivat aiheuttaa vakavia teknisiä ongelmia, joista esimerkkeinä heikentynyt prosessiteho, alavirtakomponenttien vauriot ja tuote- ja prosessinesteiden häviöt. Kohenna prosessin tuottavuutta, vähennä päästöjä ja pienennä ympäristöjalanjälkeä Muntersin ilmaa puhdistavalla pisaranerotusteknologialla. Pisaranerottimemme auttavat erottamaan nestepisarat kaasuista. Asiantuntemuksemme kattaa laitesuunnittelun, virtaustutkimukset, erotustehon takuut, laitetoimitukset ja asennuksen valvonnan. Voimalaitosten ohella monet prosessiteollisuuden alat, kuten meri- ja terästeollisuus, hyötyvät Muntersin asiantuntemuksesta kaikkialla maailmassa.
 

Säästöjä tehokkaalla pisaranerotuksella

Pisaranerotusprofiilin tarkka konfiguroiminen kaasuvirran ominaisuuksiin on ehdottoman tärkeää. Laajan pisaranerotusta, aineensiirtoa ja VOC-yhdisteiden vähentämistä koskevan asiantuntemuksensa ansiosta Munters pystyy tarjoamaan ratkaisuja, jotka parantavat prosessin tuottavuutta, vähentävät päästöjä ja tukevat tavoitellun ympäristöpäästöjen nollatason saavuttamista. Tehokas pisaranerotus säästää aikaa, rahaa ja energiaa talteenoton, kohentuneen prosessitehon ja aiempaa vähäisemmän kulumisen ansiosta. Muntersin teknologiat puhdistavat ilmaa ja parantavat planeettamme terveyttä.
 

Perinteiset pisaranerotussovellukset

Monissa teollisissa prosesseissa käyttökohtaisesti suunniteltu pisaranerotus säästää rahaa tuotteiden talteenoton, korkeamman prosessitehon ja laitteiston vähäisemmän kulumisen ansiosta.

Pisaranerotin koostuu paneelijärjestelmien sisällä olevista profiileista (siivistä), jotka ohjaavat kaasuvirtaa niin, että pisarat osuvat siipien pintaan. Siipien pinnalla pisarat muodostavat lopulta nestekerroksen, joka valuu painovoiman vaikutuksesta takaisin.

 

Munters Helix

Happaman laskeuman muodostuminen on yleinen ongelma voimalaitoksille ja kemian teollisuudelle. Se tapahtuu, kun kaasuvirrassa on nestepisaroita, jotka keräävät itseensä epäpuhtauksia. Jos tämän ilmiön vaikutuksia ei käsitellä asianmukaisesti, se voi aiheuttaa todellista haittaa ihmisille ja ympäröivälle ympäristölle.

Munters Helix on tehokas, mekaaninen ratkaisu, joka on suunniteltu estämään happaman laskeuman muodostumista ja puhdistamaan pakokaasut luotettavasti. Lisäksi, koska siinä ei ole liikkuvia osia, sen ylläpitäminen on helpompaa, ja se kuluttaa vähemmän virtaa kuin savupiiput, joissa on lämmön siirtosysteemi. Tämä vähentää energiakustannuksiasi ja rajoittaa ympäristövaikutuksiasi sekä paikallisesti että globaalisti.

Munters UltraFlow

Kaasunpesurit ovat keskeisiä laitteita hiilivoimalaitoksissa. Niiden aiempaa tehokkaampi toiminta kohentaa sekä liiketoiminnan katteita että planeetan tilaa. Pisaranpoisto vaikuttaa merkittävästi toiminnan kustannustehokkuuteen ja kestävyyteen.

Munters UltraFlow -pisaranerotin on noin 20% perinteisiä laitteita kompaktimpi, mutta tarjoaa silti samaa tehoa kuin Muntersin muut pisaranerotustuotteet. Pienemmän kokonsa ansiosta se kuluttaa jopa 50% vähemmän vettä kuin vaihtoehtoiset ratkaisut, joten pumppukapasiteettia tarvitaan 30% aiempaa vähemmän.

 

 

Puhdasta teknologiaa Muntersilta

Muntersin pisaranerotuslaitteilla on keskeinen rooli hiilidioksidin talteenotossa ja tavallisille moottoreille sopivien sähköpolttoaineiden tuotannossa.Hiilen talteenotto rajoittaa hiilidioksidipäästöjä ilmakehään keräämällä, hyödyntämällä tai varastoimalla hiilidioksidia turvallisesti. Teknologia on tärkeä osa kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Kehittyneimmät sähköpolttoaineet ovat hiilineutraaleja, sillä ne tuotetaan uusiutuvasti auringon, tuulen, veden tai hiilidioksidin talteenoton avulla.