Asiakasreferenssi – Ponsse Oyj

PONSSE - 50 vuotta yhteistyötä: ”S&N on meidän organisaation jatke”

 

Ponsse Oyj on tänä päivänä yksi maailman suurimmista tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden valmistajista. Yritys sijaitsee edelleen samalla paikalla Vieremällä kuin perustamisvuonnaan 1970. S&N Osakeyhtiön ja Ponssen yhteistyö alkoi jo 1970 luvun lopussa ja nykyään S&N toimittaa kaikki Ponssen tuotannon tarvitsemat nivelakselit. Tiina Haapalainen, Ponssen hankintapäällikkö toteaa, että yksi pitkän yhteistyön edellytyksistä on ollut se, että S&N:n tuotanto on pystynyt näinä vuosina vastaamaan Ponssen kasvavaan nivelakseleiden tarpeeseen. Haapalaisen mukaan Ponssen tuotanto perustuu asiakasräätälöityjen metsäkoneiden linjatuotantoon, jolloin variaatioiden määrä on suuri. Tämä asettaa korkeat vaatimukset myös S&N:n tuotekehitykselle. Nykypäivänä S&N toimittaa Ponssen tuotantoon tuhansia nivelakseleita vuodessa.

 

Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia, jonka asiakaslähtöistä toimintaa ohjaavat tänäkin päivänä metsäkoneyrittäjien toiveet ja tarpeet. Samalla asiakaslähtöisellä periaatteella toimii myös S&N. Haapalainen korostaa Ponssen arvostavan suuresti sitä, että S&N:läiset ovat hyvin perehtyneet Ponssen toimintaan, mikä tekee tiiviin yhteistyön Ponssen tuotekehityksen kanssa sujuvaksi jo uusien laitteiden suunnitteluvaiheessa. S&N:n nivelakselit ovat Ponsselle räätälöityjä tuotteita. Nivelakselit valmistetaan aina Ponssen tuotannon tarpeen mukaan ja toimitetaan joustavasti tuotanto-ohjelman mukaisesti. S&N toimittaa nivelakseleita sekä Vieremälle tuotantoon että varaosina Iisalmen logistiikkakeskukseen. Hyvän laadunvalvonnan ansiosta S&N:n valmiissa nivelakseleissa on marginaalinen määrä laatupoikkeamia, jonka lisäksi toimitusvarmuus on erinomainen eikä Ponssen tuotantoon aiheudu turhia katkoksia, sanoo Haapalainen. S&N on näin jo olennainen osa Ponssen tuotantoketjua.

 

- Monipuolista yhteistyötä tehdään myös tuotannossa tarvittavien oheistuotteiden, kuten esimerkiksi nivelakseleiden tukilaakereiden osalta, lisää Haapalainen. S&N toimii Ponsselle välivarastona, josta metsäkoneiden tuotantoon toimitetaan nivelakseleiden lisäksi laakereita kustannustehokkaasti ja joustavasti. Laakereiden lisäksi S&N toimittaa Ponsselle hihnoja sekä pyyhinjärjestelmän osia. Paikallisena toimittajana S&N tarjoaa helposti ja nopeasti eri tuotteet samasta paikasta.

 

- S&N:n ja Ponssen yhteistyö perustuu hyviin henkilösuhteisiin. Tunnemme puolin ja toisin olennaiset henkilöt yrityksien eri toiminnoista ja yhteinen tavoitteemme on luoda menestystä omilla toimialueillamme, Haapalainen kertoo. Hyvä tuotevalikoima ja luottamukselliset suhteet asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin on niin Ponssen kuin S&N Osakeyhtiönkin toiminnan kivijalka yhdessä vahvojen arvojen, sitoutuneen henkilöstön ja perinteikkään historian kanssa.

 

Tutustu S&N Cardanin nivelakselituotantoon ja -korjaamoon >>