S&N Osakeyhtiö

ETT TJÄNSTEORIENTERAT VARUMÄRKESHUS TILL DIN TJÄNST

S&N Aktiebolag är en expertorganisation inom teknisk handel, grundad år 1913, som erbjuder sina kunder pålitlig service, expert konsultation och exakt logistik. Vi representerar tiotals internationella industriella varumärken och komponenter. S&N Cardan, som ingår i S&N Aktiebolag, är den ledande enheten i Finland för tillverkning, underhåll och reparation av kardanaxlar. Kvaliteten på vår verksamhet garanteras av ISO 9001:2015 kvalitetssystem.

 

KUNDREFERENSER

LJUNGBY MASKIN: 100% LEVERANSSÄKERHET ÄVEN ÖVER BUKTEN

Med sin gedigna branschkunskap har S&N levererat kundanpassade kardanaxlar till Ljungby i två år. Tack vare S&N:s korta leveranstider och 100% leveranssäkerhet har samarbetet utvidgats och Ljungby har övergått till att enbart använda kardanaxlar tillverkade av S&N.

PONSSE - 50 ÅR AV SAMARBETE: "S&N ÄR EN FÖRLÄNGNING AV VÅR ORGANISATION"

S&N Aktiebolags samarbete med Ponsse började redan i slutet av 1970-talet och idag levererar S&N alla de kardanaxlar som Ponsses produktion behöver. Tiina Haapalainen, inköpschef på Ponsse, konstaterar att en förutsättning för det långvariga samarbetet har varit S&N:s produktionsförmåga att under dessa år möta Ponsses växande behov av kardanaxlar.

 

S&N Cardan

S&N CARDAN HAR VARIT FINLANDS LEDANDE TILLVERKARE AV KARDANAXLAR SEDAN 1975. VI ERBJUDER EN KOMPLETT SERVICE FRÅN DESIGN TILL PRODUKTION. VI TILLHANDAHÅLLER OCKSÅ FLEXIBEL UNDERHÅLLS-, REPARATION- OCH BALANSERINGSTJÄNSTER MED SNABB LEVERANSTID.

 

 

Exempel på vårt urval

teollisuusvoiteluaineet

 

INDUSTRIELLA SMÖRJMEDEL

Rocol, Total

 

 

INDUSTRIBÄLTEN

MBL, Tecnamic

 

HYTTKOMPONENTER

Cobo, Doga

 

LÅSSYSTEM

Dirak, Pinet
Rohde, Sugatsune

 

LAGER

Timken, NSK
Jtekt, GGB
Askubal

 

INDUSTRIKEDJOR

CAN-AM CHAINS, Diamond

 

KOPPLINGAR

Ringfeder, Teleco Freni

 

LUFTBÄLGEN

Contitech

 

DESIGNSTÖD OCH KONSULTATION

Baserat på kundens ritningar eller design använder vi vår starka professionella expertis för att erbjuda det bästa produktsortimentet. Hörnstenen i designen är kundens process och värdekedja, vilket är grunden för att samla in den väsentliga informationen som stöder valet av komponenter.

 

ÖKAD INKÖPSEFFEKTIVITET – CENTRALISERING

Kunderna efterfrågar alltmer flexibel och precis service. Kunder vänder sig ofta till oss för en helt ny, annorlunda och funktionell produktvariation för sina behov. Vårt kundsamarbete börjar med en översyn för att hitta de mest kostnadseffektiva och bästa lösningarna inom produktutveckling, produktion och logistik.

 

KUNDSERVICE – UTBILDNING

Vår kundtjänst är alltid här för att hjälpa dig. Du kan enkelt kontakta oss via telefon, e-post eller genom kontaktformuläret på webbplatsen. Vi arbetar ansvarsfullt och öppet. Vi kommunicerar regelbundet med våra anställda, partners, grannar och andra intressenter.

 

KONSIGNATIONSLAGER

Ett konsignationslager binder inte kundens kapital. I en konsignationslagermodell placerar vi ett lager med ett utvalt produktsortiment nära kunden, men äganderätten till produkterna överförs inte förrän kunden börjar använda produkten.

 

BRANSCHER VI BETJÄNAR

 

MASKININDUSTRI

I sin mest omfattande form bygger maskinindustrin en apparat från början till slut, och utformar designen utifrån apparatens avsedda användning och krav. Tillverkarna är engagerade i att utveckla policyer och processer tidigt i processen.

 

ENERGIINDUSTRIN

Pålitlig energiförsörjning och energipriser påverkar våra liv varje dag året runt. Finland har lyckats bygga ett energisystem som är flexibelt och effektivt. Anläggningar för energiproduktion samt el- och fjärrvärmesystem är ständigt under renovering och förnyelse, vilket innebär att avbrott och störningar sällan inträffar.

 

TRANSPORT OCH LOGISTIK

Finska förare använder alltmer avancerade verktyg i sitt arbete. När man designar en ny lastbil eller fordonssammansättning tas de olika tekniska kraven och önskemålen från slutanvändarna i beaktande mycket noggrant. Kunderna vänder sig ofta till oss för en helt ny, annorlunda och funktionell produktvariation för sina behov. Vår expertis gör det möjligt för oss att bidra till våra kunders produktutveckling – med fullständig konfidentialitet.

 

ÅTERFÖRSÄLJARE

Vi erbjuder våra återförsäljare ett brett sortiment av produkter från etablerade internationella varumärken. Vi utvecklar innovativa lösningar för att hjälpa våra återförsäljare att förbättra sin kundservice, produktportfölj och operativa prestanda.

 

INDUSTRIUNDERHÅLL

Underhållets roll är att säkerställa att en anläggnings tillgänglighet, produktionsvolym och slutproduktskvalitet förblir på den planerade nivån. Allt fler underhållstjänster kommer att köpas in från tjänsteföretag som specialiserar sig på distinkta områden. Underhåll ses nu som en del av ett företags processer, där människor med olika färdigheter arbetar tillsammans för att optimera underhållet och användningen av produktionsutrustning samt för att förbättra den övergripande effektiviteten.