YHTENÄISTÄMME ASIANTUNTEMUSTAMME

YHTENÄISTÄMME ASIANTUNTEMUSTAMME

Oikaisimme organisaatiotamme helpottaaksemme kokonaisvalikoimamme hahmottamista. Ohjaamokomponenttien, kiinnittimien ja palkeiden muodostamasta Teollisuus -liiketoiminnasta vastaamaan nimitettiin vuoden vaihteessa Topi Maukonen. Topi on asiakkaillemme tuttu jo palkeiden ja ohjaamokomponenttien osalta, sillä hän on toiminut S&N Osakeyhtiössä kyseisten tuotteiden tuotepäällikkönä jo vuodesta 2010.

Tuoreen tuoteryhmän liiketoimintapäällikkönä Topi näkee kiinnittimien olevan looginen jatkumo hänelle jo tuttuihin tuotteisiin. Kiinnittimillä on paljon samoja käyttökohteita ja asiakkaita kuin ohjaamokomponenteillakin, kuten esimerkiksi ohjaamohyttivalmistajat työkone-, raide- ja laivateollisuudessa. Topia kiinnostaa erityisesti työkoneiden elektroniset järjestelmät. Autoteollisuuden digitalisaation myötä ajatusmalli käyttäjää avustavista järjestelmistä siirtyy myös työkoneisiin, alkaen suurista koneista skaalautuen nopealla vauhdilla myös pienempiin. Esimerkiksi tänä päivänä perustraktori pellolla sisältää jo hyvin pitkälle vietyä tekniikkaa ja älyä. Tätä kehitystä tukevat ja sille uusia mahdollisuuksia luovat myös erilaiset lukitusjärjestelmät.

S&N Osakeyhtiön vahvuutena Topi näkee tuotepäälliköiden laajan asiantuntemuksen. Olemme tarvittava linkki toimittajan ja asiakkaan välillä. Tarjoamme oikeanlaisia tuotteita oikeisiin käyttökohteisiin valikoidussa ja näin hallittavassa mittakaavassa, jotta meillä on riittävän kattava asiantuntemus tuotteistamme sekä vahva erikoistuminen asiakkaidemme sovelluksiin pitkien asiakassuhteiden myötä.

 

TOPI MAUKONEN

Liiketoimintapäällikko, Teollisuus

(09) 478 60 218

topi.maukonen @ snoy.fi